Skip to main content

Subsidieaanvraag verward gedrag indienen?

vrijdag 11 aug, 2017

Subsidieaanvraag verward gedrag indienen?

vrijdag 11 aug, 2017

ZonMw doet een oproep om een subsidieaanvraag in te dienen om een goed werkende aanpak van verward gedrag in de praktijk toe te passen.

Dit is een subsidieoproep vanuit het Actieprogramma lokale initiatieven voor mensen met Verward Gedrag (AVG). Deze oproep is gericht aan partijen die betrokken zijn bij de opvang, ondersteuning en zorg voor mensen met verward gedag.

Recent plaatste bureau HHM het nieuwsitem Elke gemeente moet regisseur verwarde personen instellen. Hierin schrijven wij over de diversiteit van de doelgroep verwarde personen. Zowel binnen de Wmo, Jeugdwet als Participatiewet kan een gemeente te maken krijgen met problematiek die dreigt te escaleren. Een goede afstemming tussen de zorg- en veiligheidsketen is nodig om een effectieve oplossing te kunnen bereiken.

Bureau HHM kan ondersteuning bieden bij het schijven van een aanvraag.

Let op: de deadline voor het indienen van subsidieaanvragen bij ZonMw is 12 september om 14.00 uur.

Hulp nodig bij het indienen van een aanvraag?
Neem dan contact op met Sophie ten Hove, telefoon 053 433 05 48

Meer weten over dit project

Neem gerust contact op met onze adviseurs

Kennismaken?

We komen graag met jou en jouw organisatie in gesprek hoe we samen de zorg voor kwetsbare mensen beter kunnen maken.