TimesView®: transparantie in tijd en kwaliteit voor zorgprofessionals

dinsdag 15 dec, 2015

TimesView®: transparantie in tijd en kwaliteit voor zorgprofessionals

dinsdag 15 dec, 2015

We zijn allemaal druk, maar zijn we wel met de goede dingen bezig? Zorgprofessionals kunnen dit meten met Timesview®, een instrument waarmee eenvoudig inzichtelijk wordt hoe de tijdsbesteding in een intramurale setting is. Dit geeft een objectieve onderbouwing van de beleving van de werkdruk en vormt de basis voor een open gesprek over kwaliteitsverbetering.

Timesview® meet de daadwerkelijke tijd die aan iedere cliënt wordt besteed zonder hier een waardeoordeel aan te koppelen. Het is niet bedoeld als controlesysteem maar een middel om het gevoel en de werkelijkheid van zowel zorgprofessionals, cliënten als verwanten bij elkaar te brengen en te onderbouwen.

De administratieve belasting van dit onderzoek is voor zowel de cliënt als de zorgprofessional nihil. Het is papierloos en verloopt digitaal aan de hand van kleine zenders (kleiner dan een mobiele telefoon) met een Wi-Fi verbinding. Medewerkers dragen deze zenders een periode bij zich en hoeven aanvullend niets in te voeren.

Timesview® is steekproefsgewijs in te zetten: als nulmeting en als voortgangsmeting. Verschillende organisaties pasten Timesview® inmiddels toe. Zo zette een middelgrote GGZ-instelling Timesview® in om medewerkers op weg naar zelfsturing inzicht te bieden in de tijdsbesteding. TimesView® hielp om kritisch naar de eigen werkzaamheden te kijken en om in gesprek te gaan over kwaliteits- en doelmatigheidseisen. TimesView® creëert transparantie op het niveau waar de kwaliteit van de zorg voornamelijk ontstaat, namelijk in het (directe) contact tussen medewerkers en cliënten.

Meer informatie?
Lennart Homan en Patrick Jansen Patrick Jansen, t. 053 – 433 05 48, vertellen u graag meer over de toepassingsmogelijkheden van Timesview®.

Meer weten over dit project

Neem gerust contact op met onze adviseurs

Kennismaken?

We komen graag met jou en jouw organisatie in gesprek hoe we samen de zorg voor kwetsbare mensen beter kunnen maken.