Toegang nieuwe zorgwetten levert nog onduidelijkheden op

maandag 06 apr, 2015

Toegang nieuwe zorgwetten levert nog onduidelijkheden op

maandag 06 apr, 2015

Wie heeft recht op welke zorg en onder welke wet valt deze zorg dan? Over de toegang tot de Wmo, Wlz, Jeugdwet en Zvw bestaan bij zorgprofessionals nog wel wat onduidelijkheden. Dat blijkt uit de antwoorden die werden gegeven tijdens de Nationale Kennistest Zorgwetten.

Van de ruim 4500 deelnemers, die de test tot nu toe deden, wist 72% niet wat precies de betekenis is van gebruikelijke zorg. Bij de toegangsbepaling binnen de Wmo speelt de gebruikelijk zorg een belangrijke rol. Gebruikelijke zorg is: zorg die redelijkerwijs van huisgenoten mag worden verlangd.

De volgende vraag die betrekking heeft op de Wlz, werd zelfs door 79% onjuist beantwoord:
‘Hebben de volgende personen toegang tot de Wlz; Ronald van 53 met palliatief terminale zorg, die in de laatste fase van zijn ziekte voldoet aan de criteria van de Wlz. De tienjarige Julia met een verstandelijke beperking en behoefte aan intensieve kindzorg.’

Ronald heeft geen toegang tot de Wlz, Julia wel. Dit omdat palliatief terminale zorg vanaf 2015 is verzekerd op grond van de zorgverzekeringswet (Zvw), óók als het gaat om mensen die in het laatste stadium van hun leven aan het indicatiecriterium voor de Wlz zouden voldoen. Dit voorkomt dat zij in de laatste stadium van hun leven met een ander verzekeringsregime te maken krijgen. NB. Mensen die al een indicatie voor AWBZ-verblijf of een Wlz-indicatie hebben als ze terminaal worden, krijgen de terminale zorg uit de Wlz. Intensieve kindzorg valt onder de Zvw, tenzij het gaat om kinderen tussen de 5 en 20 jaar met een verstandelijke beperking en behoefte aan intensieve kindzorg: zij komen in 2015 in aanmerking voor intensieve kindzorg uit de Wlz. Bron: website Informatie langdurige zorg (Ministerie van VWS).

Meer over toegang tot de nieuwe zorgwetten?

De Nationale Kennistest Zorgwetten is leuk om te doen. Doe ook mee!

Meer weten over dit project

Neem gerust contact op met onze adviseurs

Kennismaken?

We komen graag met jou en jouw organisatie in gesprek hoe we samen de zorg voor kwetsbare mensen beter kunnen maken.