Toekomstvisie zorg aardbevingsregio Groningen

woensdag 08 mrt, 2017

Toekomstvisie zorg aardbevingsregio Groningen

woensdag 08 mrt, 2017

Een visie op het zorglandschap van Groningen over twintig jaar met kaders voor de ver-sterkingsoperatie in het aardbevingsgebied. Dat is het doel van onze opdracht van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) en het ministerie van Economische zaken.

De NCG zorgt in dialoog met de maatschappelijke stakeholders voor regie en sturing op een duurzame versterking van het aardbevingsgebied. Naast een programma voor woningen, scholen en dorpshuizen, is de NCG nu actief bezig met de zorgsector. Een stuurgroep met een brede afvaardiging van zorgbestuurders, zorgvastgoed, wethouders, zorgverzekeraar/zorgkantoor Menzis, het ministerie van VWS en de provincie Groningen werkt de komende maanden aan een gezamenlijke toekomstvisie op zorg in Groningen. Een visie waarbij de nadruk ligt op eigen kracht, regie op het eigen leven, participeren naar vermogen en zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Daarnaast dient de visie rekening te houden met de specifieke omstandigheden in Groningen op het gebied van de vergrijzing, krimp en aardbevingsproblematiek.

Benieuwd naar onze aanpak in dit traject?
Neem contact op met Lennart Homan of Patrick Jansen, t. 053 433 05 48.

Meer weten over dit project

Neem gerust contact op met onze adviseurs

Kennismaken?

We komen graag met jou en jouw organisatie in gesprek hoe we samen de zorg voor kwetsbare mensen beter kunnen maken.