Tool om zorgzwaarte en verblijfpakket voor de jeugd vast te stellen

dinsdag 31 mei, 2016

Tool om zorgzwaarte en verblijfpakket voor de jeugd vast te stellen

dinsdag 31 mei, 2016

In opdracht van de gemeente Rijssen-Holten ontwikkelde bureau HHM de Bepaling Verblijfpakket jeugd module (BVPJ module). Een tool die jeugdconsulenten ondersteunt bij het vaststellen van een zorgzwaartepakket. Andere gemeenten en partijen die werken met zorgzwaartepakketen (ZZP) binnen het jeugddomein kunnen deze tool ook gebruiken. Deze BVPJ module wordt opgenomen als best practice op de pilotstarter van de VNG.

Voor jeugdigen met complexe, samengestelde problematiek wordt dit pakket gebruikt om de zorg vast te stellen. De BVPJ module geeft aan de hand van een aantal korte vragen een objectief en onderbouwd advies over het best passende ZZP en zou ook jeugdconsulenten binnen andere gemeenten kunnen helpen. In de praktijk blijkt namelijk dat de consulenten vooral behoefte hebben aan een instrument dat helpt om objectief en onderbouwd te komen tot een pakket van zorg in verblijf. De jeugdconsulenten in Rijssen-Holten ervaren deze tool als zeer bruikbaar. De BVPJ module werd eerder door een onderdeel van Bureau Jeugdzorg gebruikt.

Hoe werkt de BVPJ module?
De consulent vult, zo nodig geanonimiseerd, of met cliëntnummer, een aantal vragen in – soms met hulp van experts in de omgeving van de cliënt – waarop als uitkomst de zorgzwaarte wordt gegeven, met een onderbouwing en een beschrijving van het te adviseren ´pakket´. De onderbouwing sterkt consulenten niet alleen in het maken van de juiste keuze, maar ook in de toelichting richting de inwoner.

Meer weten?
Nienke van Vliet vertelt u graag meer: t. 053 433 05 48.

Meer weten over dit project

Neem gerust contact op met onze adviseurs

Kennismaken?

We komen graag met jou en jouw organisatie in gesprek hoe we samen de zorg voor kwetsbare mensen beter kunnen maken.