Kansrijke toekomst serviceflats onder druk

donderdag 09 apr, 2015

Kansrijke toekomst serviceflats onder druk

donderdag 09 apr, 2015

De klassieke serviceflat heeft in een nieuw jasje in de huidige tijd volop kansen, wellicht zelfs meer dan de afgelopen decennia. Nu de overheid volop inzet op het langer thuis wonen lijken de kansen om deze woonvorm nieuw leven in te blazen groot. Maar bij pogingen om de flats nieuw leven in te blazen, blijken vaak problemen te ontstaan tussen de diverse belanghebbenden. De NOS sprak vanmorgen zelfs van een stille oorlog tussen vastgoedondernemers en de veelal hoogbejaarde bewoners en hun erfgenamen.

In ons land staan nog zo’n 360 serviceflats. Uit het nieuwsitem van de NOS blijkt dat projectontwikkelaars de verouderde flats nu voor een relatief laag bedrag in handen proberen te krijgen, met als doel ze te verbouwen of zelfs te slopen. Veel van de serviceflats staan namelijk op mooie locaties. Eigenaren van de flats voelen zich onder druk gezet om het eigen appartement voor een relatief laag bedrag te verkopen. TimesLab, de innovatietak van bureau HHM publiceerde in februari van dit jaar in samenwerking met Platform 31 Transformatie van serviceflats – Kansen voor ouderenhuisvesting
. Volgens Netty van Triest van Platform 31 ligt de vraagprijs tussen de vijftig- en honderdduizend euro. Er zijn zelfs gevallen bekend waarbij appartementen voor slechts een euro verkocht zijn, omdat de erfgenamen de servicekosten, oplopend tot honderden euro’s in de maand, niet konden betalen. De projectontwikkelaars geven aan dat de waarde van de appartementen vaak een stuk lager liggen omdat in de gemeenschappelijke ruimten en voorzieningen fors geďnvesteerd dient te worden om het wonen in de flats weer aantrekkelijk te maken.

De afgelopen decennia bogen verschillende experts zich over het toekomstperspectief voor serviceflats. De conclusie is steevast dat het ooit innovatieve woonconcept niet is meegegroeid met de huidige woonwensen en levensstijl van ouderen. Om de serviceflats toekomstbestendig te maken is vooral aandacht nodig voor het verdienmodel, het maken van goede product-marktcombinaties en een professioneel bestuur. Een rendabele exploitatie van het concept voor wonen en service zodat de kosten gedekt worden, de huisvestingskwaliteit voldoende is en het dienstenpakket aansluit bij de wensen van de bewoners.

De publicatie ‘Transformatie van serviceflats – Kansen voor ouderenhuisvesting’, is bedoeld om bestaande serviceflats wegwijs te maken in de ontwikkelingen in ‘hun markt’. Daarnaast biedt het handvatten voor gemeenten, provincies en uiteraard de serviceflats zelf die met de problematiek van verouderde en leegstaande flats geconfronteerd worden.

Voor deze publicatie is onderzoek verricht naar de kwaliteiten van hedendaagse serviceflats. De gegevens die TimesLab, onderdeel van bureau HHM, sinds 2011 over Nederlandse serviceflats verzamelt vormen de basis. De database van TimesLab heeft op een groot aantal kenmerken van serviceflats op dit moment het meest representatieve beeld in Nederland.

Voor meer informatie dit onderwerp kunt u contact opnemen met Lennart Homan, telefoon 06 – 51 14 25 37.

Meer weten over dit project

Neem gerust contact op met onze adviseurs

Kennismaken?

We komen graag met jou en jouw organisatie in gesprek hoe we samen de zorg voor kwetsbare mensen beter kunnen maken.