Skip to main content

Transformatie: van #Hoe_Dan naar #Doe_Dan

dinsdag 20 feb, 2018

Transformatie: van #Hoe_Dan naar #Doe_Dan

dinsdag 20 feb, 2018

‘Doen: aan de slag!’
Dit is het moment om door te pakken: We hebben zicht op de opgaven; het sociaal domein kennen we nu veel beter dan in 2015. Het is zaak om nu een nieuwe praktijk te realiseren: zo gewoon als mogelijk. Dat is de ambitie van de deelnemers aan de Werkconferentie #HoeDan.

Transformatie vraagt om nieuwe werkwijzen, meer samenhang en samenwerking in het sociaal domein en een andere wijze van sturing, contractering en verantwoording (Bent u geholpen? Waarvoor? En waardoor?).

Laten we niet op de tekentafel een geheel nieuwe aanpak ontwerpen, maar nu op basis van wat we al weten gewoon aan de slag gaan: #DoeDan. Zo luidde de belangrijkste conclusie van de Werkconferentie #HoeDan op 15 februari in Soesterberg over de transformatieopgaven voor de nieuwe collegeperiode 2018-2022.

Leerkring
De door bureau HHM en BMC Advies georganiseerde werkconferentie vormde het slot van drie leerkringen over de transformatie in het sociaal domein. Tijdens die leerkringbijeenkomsten ontmoetten deelnemers afkomstig uit zorg en welzijnsorganisaties, gemeenten, VNG en andere landelijke organisaties elkaar om door te praten en ervaringen uit te wisselen over de vernieuwingen in het sociaal domein.

In drie bijeenkomsten stonden de volgende thema’s centraal:

  • Aansluiten bij het inwonersperspectief
  • Sturen op de transformatie
  • Innovatie van de dienstverlening

 
Werkconferentie
Tijdens de Werkconferentie #HoeDan hebben Nico Dam (HHM) en Frans Vos (BMC Advies) de uitkomsten van de leerkringen gepresenteerd. Marcel Boogers (Universiteit Twente) ging in op de noodzakelijke bestuurskracht voor de transformatie. Onder leiding van Machteld Koelewijn is gediscussieerd over de opbrengsten uit de deelsessies en de vertaling naar collegeafspraken voor de nieuwe bestuursperiode 2018-2022.

Visualisatie voor gemeente
De uitkomsten van de werkconferentie worden vertaald naar een aantal concrete afspraken voor de nieuwe college-akkoorden 2018-2022.

Begin maart stellen HHM en BMC Advies het visuele verslag van de werkconferentie beschikbaar aan elke gemeente in Nederland. Aanvragen kan bij: secretariaat@hhm.nl en secretariaatadvies@bmc.nl.
 
Meer informatie
n.dam@hhm.nl, 06- 53303760
fransvos@bmc.nl, 06- 20532406

Meer weten over dit project

Neem gerust contact op met onze adviseurs

Kennismaken?

We komen graag met jou en jouw organisatie in gesprek hoe we samen de zorg voor kwetsbare mensen beter kunnen maken.