Skip to main content

Twentse aanpak pgb’s

vrijdag 13 okt, 2017

Twentse aanpak pgb’s

vrijdag 13 okt, 2017

De Twentse gemeenten zoeken naar de best passende zorg voor cliënten beschermd wonen. Zij kwamen erachter dat Zorg in natura (Zin) cliënten hierin soms beter faciliteert dan een persoonsgebonden budget (pgb).

Onder andere op basis van het dossieronderzoek bij pgb-cliënten dat bureau HHM in 2016 uitvoerde voor centrumgemeente Enschede. Hieruit bleek dat veel dossiers incompleet of verouderd waren, of declaraties niet consequent waren met afspraken uit het ondersteuningsplan. Daarover maakte de gemeente zich zorgen. Daarom heeft zij samen met aanbieders een kwaliteitskader opgesteld. Op Skipr is te lezen dat de Twentse gemeenten het pgb voor beschermd wonen daarom sterk hebben teruggedrongen. Zo kun je de kwaliteit voor beschermd wonen waarborgen.

Heeft u ook behoefte aan systematisch inzicht in de pgb-dossiers voor beschermd wonen? Of worstelt u met het bewaken van de kwaliteit voor pgb-houders?

Evelien Rijken en Louise Pansier denken graag met u mee. Neem contact op via 053 – 433 05 48.

Meer weten over dit project

Neem gerust contact op met onze adviseurs

Kennismaken?

We komen graag met jou en jouw organisatie in gesprek hoe we samen de zorg voor kwetsbare mensen beter kunnen maken.