Skip to main content

Van Wmo-maatwerkvoorzieningen naar algemene voorzieningen in Oosterparkwijk Groningen

vrijdag 31 aug, 2018

Van Wmo-maatwerkvoorzieningen naar algemene voorzieningen in Oosterparkwijk Groningen

vrijdag 31 aug, 2018

Oosterparkwijk Groningen krijgt een wijkcentrum in de monumentale Siebe Jan Boumaschool. Samen met (bewoners)organisaties en instellingen uit de Oosterparkwijk onderzocht het team van Care2Share de haalbaarheid van de herbestemming van de school tot verbindend wijkcentrum. Care2Share is een vernieuwend en integraal concept voor zorg en ondersteuning in een toekomstbestendige Oosterparkwijk in Groningen ontwikkeld door NOHNIK, Stadkwadraat, Beweegstrategie en bureau HHM.
 

Het haalbaarheidsonderzoek is de uitwerking van onze winnende visie voor de prijsvraag Who Cares (Rijksbouwmeester, 2017) en een bestaand initiatief van bewoners- en wijkorganisaties. In het onderzoek, uitgevoerd in opdracht van de gemeente Groningen, is bekeken hoe het rijksmonumentale gebouw de diverse functies en voorzieningen die het wijkcentrum moet bieden, kan huisvesten.
 
De Oosterparkwijk telt ruim twaalfduizend wijkbewoners. Het nieuwe wijkcentrum moet een bruisend sociaal ontmoetingspunt worden. In het plan is ruimte voor ateliers, ontmoetingsruimten, zalen, een wijkrestaurant en daarnaast kantoren voor de verschillende organisaties. Ook is gekeken naar mogelijkheden om toe te werken naar een energieneutrale accommodatie.
 
Het voorgestelde wijkcentrum is bedoeld als een duurzame verbinder en katalysator voor bestaande initiatieven op het sociale- en zorgdomein voor de hele wijk. Het draagt bij aan de gewenste omslag van Wmo-maatwerkvoorzieningen naar algemene voorzieningen. Tevens kan het Wijkcentrum een zogenaamde ‘social return’ opleveren als vrijwilligers en werkzoekenden uit de wijk de werkzaamheden in en rondom de accommodatie uitvoeren. Zo leidt het wijkcentrum tot een sterkere sociale cohesie, een verhoogde leefbaarheid en effectieve preventieve kostenbesparingen.

Meer weten?
Neem dan contact op met Patrick Jansen, t. 053 433 05 48.

Meer weten over dit project

Neem gerust contact op met onze adviseurs

Kennismaken?

We komen graag met jou en jouw organisatie in gesprek hoe we samen de zorg voor kwetsbare mensen beter kunnen maken.