Week van de dementie

maandag 19 sep, 2016

Week van de dementie

maandag 19 sep, 2016

Op 21 september is het Wereld Alzheimer Dag. Alzheimer Nederland stelt deze dag in het teken van de Dementievriendelijke Samenleving. Op verschillende plekken in het land zijn de hele week allerlei activiteiten en zetten professionals, vrijwilligers, onderzoekers, mantelzorgers en patiënten zich in om meer aandacht te vragen voor dementie. Dementieketens bevinden zich in roerig vaarwater. Veranderende financiering zet de samenwerking op scherp en partijen zijn zich aan het heroriënteren. Gebruik onze Routekaart Zorgwetten om snel zicht te krijgen op welke zorgvorm vanuit welke wet wordt gefinancierd. Bureau HHM helpt ketens en organisaties daarnaast op verschillende terreinen zicht en focus op de samenwerking te krijgen. Hieronder leest u hoe.

Dementieketens

De financiering én organisatie van casemanagement en ketens veranderen. Wij kunnen u helpen uw keten toekomstbestendig te maken. Daarvoor verdiepen wij ons in uw keten (denk aan het jaarplan, de begroting en andere relevante documenten). We spreken met mensen uit alle lagen van de organisatie: van casemanagers en wijkverpleegkundigen tot bestuurders. Zo vormen we ons een beeld van wat er speelt in uw keten. Samen met u zoeken we naar kansen om de keten toekomstbestendig in te richten. Bijvoorbeeld door scenario’s te schetsen.

Vaardige teams

In de zorg voor mensen met dementie en hun naasten is samenwerking cruciaal. Dat wordt nog belangrijker nu de wijkverpleegkundige een deel van de zorg op zich neemt. Wilt u de samenwerking binnen uw organisatie of uw keten verbeteren? Denk dan aan ondersteuning met trainingen of coaching, zoals bijvoorbeeld onze training ‘Vaardig in trialoog’. Daarin krijgen professionals praktische handvatten voor een gesprek met cliënt én familie, om hen daadwerkelijk regie te geven.

Samenwerking met gemeenten

De zorg voor mensen met dementie en hun naasten komt uit drie verschillende financieringsbronnen: Zvw, Wmo en Wlz. Dat vraagt van aanbieders een goede samenwerking met de zorgverzekeraars, gemeenten en het zorgkantoor. We zien dat veel ketens met name de samenwerking met gemeenten willen versterken. Omdat bureau HHM veel gemeenten helpt bij het transformatievraagstuk, kennen we de gemeentelijke wereld goed. Wij kunnen u helpen de brug te slaan tussen de zorgverzekeraar en de gemeente. Zodat u samen kunt organiseren dat de cliënt de beste zorg krijgt.

Landelijk onderzoek

Bureau HHM volgt de landelijke ontwikkelingen rondom dementie op de voet. Wij deden diverse landelijke onderzoeken naar de financiering en organisatie van casemanagement. Daardoor hebben we een goed beeld van wat er landelijk speelt. Natuurlijk brengen we tijdens onze opdrachten deze kennis bij uw organisatie of keten in.

Meer weten?

Ina Diermanse en Evelien Rijken vertellen u graag meer, t. 053 433 05 48.

Meer weten over dit project

Neem gerust contact op met onze adviseurs

Kennismaken?

We komen graag met jou en jouw organisatie in gesprek hoe we samen de zorg voor kwetsbare mensen beter kunnen maken.