Skip to main content

Werkbezoek Hugo de Jonge persoonsvolgende zorg

woensdag 15 aug, 2018

Werkbezoek Hugo de Jonge persoonsvolgende zorg

woensdag 15 aug, 2018

De keuze van de cliënt vereenvoudigen en de zorg beter aansluiten op de wensen en behoeften, dat is het doel van het experiment Persoonsvolgende Zorg voor ouderen in Zuid-Limburg. Maandag 13 augustus kon Hugo de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, met eigen ogen zien hoe daar de ouderenzorg verandert dankzij dit experiment. Aan verschillende dialoogtafels ging de minister in gesprek met cliënten, medewerkers en bestuurders van de deelnemende organisaties.

Aan vrijwel elke tafel stelde de minister dezelfde vraag: “Wat heeft het programma Persoonsvolgende Zorg toegevoegd aan deze casus?” Uit de antwoorden blijkt dat de kern van de hervorming vooral zit in de goede samenwerking.

Bureau HHM monitort de resultaten van experiment door gesprekken te houden met cliënten en vragenlijsten uit te zetten. Het experiment startte op 1 januari 2017 en heeft een looptijd van twee jaar.

In Rotterdam loopt een soortgelijk experiment binnen de gehandicaptenzorg. Beide experimenten zijn een initiatief van het ministerie van VWS. Ook hier meet bureau HHM de resultaten op cliëntniveau. De NZa verricht voor beide regio’s een kwantitatieve monitor.

Meer weten over dit onderzoek?

Neem dan contact op met Maartje Hanning of Patrick Jansen, t. 053 433 05 48.

Meer lezen?

www.persoonsvolgendezorg.nl

Kwalitatieve monitor experiment persoonsvolgende zorg

Artikel – Dankzij persoonsvolgende zorg houden ouderen zelf regie – Zorg+Welzijn

Meer weten over dit project

Neem gerust contact op met onze adviseurs

Kennismaken?

We komen graag met jou en jouw organisatie in gesprek hoe we samen de zorg voor kwetsbare mensen beter kunnen maken.