Wie houdt toezicht op de kwaliteit van de jeugdzorg?

vrijdag 01 mei, 2015

Wie houdt toezicht op de kwaliteit van de jeugdzorg?

vrijdag 01 mei, 2015

Waar of niet waar: de gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht op de kwaliteit van de jeugdhulp? Maar liefst 77% van de deelnemers aan de Nationale Kennistest Zorgwetten beantwoordde deze vraag met waar, terwijl dit niet waar is. De inspectie van de Jeugdzorg ziet hier op toe, niet de gemeenten zelf.
Jeugdhulpaanbieders, uitvoerders van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering en AMHK’s moeten de kwaliteit van de zorg waarborgen. De inspectie van de Jeugdzorg ziet hier vervolgens op toe; dit staat in artikel 9.1 van de Jeugdwet.

Toezicht houden betekent in deze dat de inspectie informatie verzamelt over de kwaliteit van de hulp om op basis hiervan een kwaliteitsoordeel te vormen en waar nodig in te grijpen. Ook wordt gekeken of het beleid voor de jeugdzorg in de praktijk goed werkt en beschikt de inspectie op grond van de Jeugdwet over handhavende bevoegdheden zoals een tuchtklachtbevoegdheid (dit is het indienen van een klacht over een professional bij een tuchtcollege) en de bevoegdheid tot het opleggen van bestuurs- en strafrechtelijke maatregelen.

Het landelijk toezicht door de inspectie van de Jeugdzorg, gebaseerd op het Toetsingskader Verantwoorde Hulp voor Jeugd, richt zich op de kwaliteit van de jeugdhulp, jeugd- bescherming en jeugdreclassering en meer in het bijzonder de zorg voor de veiligheid van de kinderen en gezinnen. Bron: www.inspectiejeugdzorg.nl.

Meer over kwaliteit en de nieuwe zorgwetten?
In deze factsheet leest u welke kwaliteitseisen vanuit de Jeugdwet aan zorgaanbieders worden gesteld.

Dit is het toetsingskader op basis waarvan de inspectie van de Jeugdzorg toe ziet op de naleving van wettelijke eisen voor de instellingen en de verplichtingen die gelden voor de kwaliteit van jeugdhulp.

Als zorgaanbieder of gemeente uw kwaliteit verbeteren?
Bureau HHM ontwikkelde acht verschillende trainingen om professionals in de wijk te versterken. De workshop
‘Wij ontwikkelen ons’ richt zich op kwaliteitsverbetering, deskundigheidsbevordering en het leren van elkaar. Daarnaast helpen meerdere adviseurs dagelijks organisaties hun kwaliteit te verbeteren op een manier die bij hun past. Vraag ons gerust om mee te denken.

De Nationale Kennistest Zorgwetten is leuk om te doen. Doe ook mee!

Meer weten over dit project

Neem gerust contact op met onze adviseurs

Kennismaken?

We komen graag met jou en jouw organisatie in gesprek hoe we samen de zorg voor kwetsbare mensen beter kunnen maken.