Workshop AVE tijdens congres Privacy en ethiek in de Jeugdhulp

woensdag 29 mrt, 2017

Workshop AVE tijdens congres Privacy en ethiek in de Jeugdhulp

woensdag 29 mrt, 2017

Angela Welling en Mieke Looman geven op 18 april een workshop Aanpak ter Voorkoming Escalatie (AVE) tijdens het Congres Privacy en Ethiek in de Jeugdhulp. De verbinding tussen de zorg- en veiligheidsketen staat in deze workshop centraal.
 
Mieke: “AVE is een middel om de zorg- en veiligheidsketen goed op elkaar af te stemmen.
Samenwerken en afstemmen zijn sleutelbegrippen bij het voeren van regie bij complexe casuďstiek. Hierbij hoort het elkaar informeren en delen van informatie. Maar hoe doe je dat? En hoe ga je om met de privacy? Een lastig vraagstuk dat vraagt om concrete handvatten in de uitvoering.”

Naast Mieke en Angela zijn er nog tal van andere sprekers. De volgende vragen staan die dag centraal:

  • Wat er binnen en buiten uw organisatie gedeeld mag worden
  • Wat de aanscherping van de Meldcode voor de privacy van het kind of het gezin of hulpverlening betekent
  • Van missers en adviezen uit praktijkvoorbeelden en praktijkervaringen
  • Grensoverschrijdend te handelen, oftewel: wanneer moet je iets doen wat niet mag, maar wat wél in het beargumenteerd belang van het kind is
  • Ethische vragen over privacy

Het congres is op 18 april van 9.00 tot 16.30 uur in de Reehorst in Ede en wordt georganiseerd door Jeugd en Co. Het is met name bedoeld voor professionals, beleidsmakers en bestuurders binnen de zorg het maatschappelijke domein, jeugdhulp, justitie en de GGZ. Ook beleidsmedewerkers en projectleiders binnen het sociale domein zijn van harte welkom.

Meer weten?
Neem contact op met Mieke Looman, t. 053 433 05 48 of kijk op: www.zorgwelzijncongressen.nl/privacy.

Meer weten over dit project

Neem gerust contact op met onze adviseurs

Kennismaken?

We komen graag met jou en jouw organisatie in gesprek hoe we samen de zorg voor kwetsbare mensen beter kunnen maken.