Workshop Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang

dinsdag 10 jan, 2017

Workshop Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang

dinsdag 10 jan, 2017

Opvang en Beschermd Wonen vormen een complex veld waar de komende jaren veel wordt gevraagd van centrumgemeenten. Enige historische kennis en context zijn behulpzaam om dit veld goed te overzien, de logica van de bewegingen te begrijpen en een goede positie te kunnen innemen richting aanbieders (in het bijzonder voor mensen die relatief kort in dit veld werkzaam zijn).

Sylvia Schutte (senior adviseur bij bureau HHM en al jaren werkzaam in dit veld) ontwikkelde een workshop, van een halve dag, op dit terrein. Zij gaat daarbij in op:

  • de ontwikkeling van AWBZ tot Wlz en het huidige afwegingskader van de Wlz;
  • de ontwikkeling van RIBW’en tot Beschermd Wonen (geschiedenis van de GGz);
  • de geschiedenis (van de financiering) van de  (maatschappelijke) Opvang.

Dit doet zij aan de hand van enkele (voor Opvang en BW) cruciale gebeurtenissen of momenten in de tijd, zoals bijvoorbeeld het IBO-rapport over de Opvang, de modernisering van de AWBZ, het Plan van Aanpak Maatschappelijke Opvang en de Stedelijk Kompassen, het bestuurlijk Akkoord GGz, de decentralisatie van AWBZ naar Wmo en de overdracht van Beschermd Wonen en de recente Toekomstvisie Beschermd Wonen.

Om goed te kunnen aansluiten bij de behoefte van de beleidsambtenaren inventariseert zij eerst waar eventuele vragen liggen. 

Meer weten? Neem contact op met Sylvia Schutte

Meer weten over dit project

Neem gerust contact op met onze adviseurs

Kennismaken?

We komen graag met jou en jouw organisatie in gesprek hoe we samen de zorg voor kwetsbare mensen beter kunnen maken.