Zorgaanbieders en gemeenten werken succesvol samen in Kampen en Zwartsluis

donderdag 03 nov, 2016

Zorgaanbieders en gemeenten werken succesvol samen in Kampen en Zwartsluis

donderdag 03 nov, 2016

Vernieuwde en verbeterde ondersteuning van inwoners door een optimale samenwerking tussen alle betrokken partijen. Dat is gerealiseerd in het project In&Out in Kampen en het project SamenZwartsluis in Zwarte-waterland.

Inwoners gaven aan wat zij nodig hebben. Vervolgens is samengewerkt aan oplossingen. Een van de zichtbare resultaten is het SamenZwartsluisPunt. Inwoners en professionals kunnen hier terecht met al hun vragen op het gebied van welzijn en zorg. Een brede scholing van professionals in Kampen heeft bijgedragen aan de Kanteling in de zorg. Marco Wolves en Sanja Bouman werkten als InvoorZorg! coaches mee aan deze projecten.

In&Out Kampen 
In de wijken Brunnepe en Hanzewijk in Kampen werkten vijf aanbieders en de gemeente intensief samen aan ‘meer welbevinden en minder zorg’ voor inwoners van 65 jaar en ouder. De wensen en behoeften van inwoners zijn in kaart gebracht aan de hand van Levenskracht. Professionals zijn gestimuleerd en ondersteund bij het gekanteld werken waarbij de inwoners centraal staan. Het Hometeam is opnieuw ingericht en doorgestart, in dit overleg kunnen professionals multidisciplinair inspiratie opdoen hoe moeilijke casuďstiek aan te pakken. Op korte termijn komt er een digitaal wijkplatform waar inwoners en professionals alle wijkinformatie kunnen vinden.

SamenZwartsluis
In Zwartsluis startten vijf aanbieders en de gemeente Zwartewaterland de netwerkorganisatie SamenZwartsluis. Deze netwerkorganisatie richt zich op eigen kracht en samen-kracht van inwoners met waar nodig aanvullende ondersteuning op maat. Inmiddels zijn alle denkbare (maatschappelijke) partijen betrokken bij SamenZwartsluis. De samenwerking tussen alle betrokkenen in het dorp is sterk geďntensiveerd, er zijn op basis van de vraag van inwoners nieuwe mogelijkheden voor ondersteuning gerealiseerd en de opening van het SamenZwartsluisPunt is een heel zichtbaar resultaat.

Meer informatie over de aanpak, resultaten en mogelijkheden voor uw situatie?
Neem dan contact op met Marco Wolves of Sanja Bouman, t. 053 433 05 48.

 

Meer weten over dit project

Neem gerust contact op met onze adviseurs

Kennismaken?

We komen graag met jou en jouw organisatie in gesprek hoe we samen de zorg voor kwetsbare mensen beter kunnen maken.