Skip to main content

Expertise Bureau HHM

Actieonderzoek

Actieonderzoek


Veranderen, leren en ontwikkelen. Bij actieonderzoek gaat het hand in hand en gaan we samen op zoek naar praktische methoden waarmee betrokken direct aan de slag kunnen. Vooraf is er geen vastomlijnd stappenplan en er zijn geen vaste werkvormen; samen met professionals onderzoeken we waar zij in hun werk tegenaanlopen en kijken we hoe we dit kunnen oplossen. Samen is in dit geval breder dan alleen de professional en de adviseurs van bureau HHM. Bij actieonderzoek betrekken we iedereen die een mogelijke rol zou kunnen spelen in de oplossing zodat gelijk een nieuwe werkelijkheid ontstaat en iedereen verder kan. Door alle betrokkenen hierin mee te nemen zorgen we ook gelijk voor draagvlak en borging. We maken hierbij gebruik van legio creatieve werkvormen; we kijken per situatie welke het beste past bij het vraagstuk maar ook bij de mensen die eraan werken. Als ervaren onderzoekers weten we dat er achter een vraagstuk vaak meerdere belangen schuil. Met actieonderzoek proberen we er samen voor te zorgen dat iedereen zich gehoord en gekend voelt. Dit draagt bij aan een positief resultaat en toekomstbestendige oplossingen.

  • Participatief
    Participatief
  • Cyclisch
    Cyclisch
  • Direct toepasbare oplossingen
    Direct toepasbare oplossingen

Klantcases

Ontmoet onze experts