Skip to main content

Samen voor
goede GGZ

Zodat iedereen zoveel mogelijk kan deelnemen aan het leven van alledag.

Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

Hoe zorgen we ervoor dat mensen met een psychische stoornis kunnen deelnemen aan het leven van alledag? Voor hen is de zorg in Nederland georganiseerd in verschillende wetten: de Wmo voor begeleiding en beschermd wonen, de Zorgverzekeringswet voor behandeling en soms de Wlz als zij vanwege blijvend 24 uur zorg in de nabijheid nodig hebben.

Omdat mensen zich niet laten opknippen, vinden wij, in het bijzonder voor deze doelgroep, het van belang de domeinen te verbinden. Wij overzien deze werkvelden en brengen onze kennis hierover in. Bijvoorbeeld bij opdrachten voor gemeenten waar wij lokaal het beschermd wonen helpen inrichten. Of via onze betrokkenheid bij de aanpak van wachttijden in de ggz of bij onze onderzoeken in de Wlz.

Bureau HHM

Onderzoek & advies
op het gebied van….

 • Organisatie
 • Beleidsevaluatie en advies
 • Systeem en stelsel
 • Strategie
 • Financiering

Bewegen & implementatie voor….

 • Samenwerkingsverbanden
 • Aanbieders
 • Overheid of financier
 • Vereniging
 • Landelijke organen

Innovatie & ontwikkeling
door….

 • Methodieken
 • Verhalen & in beeld brengen
 • Samenwerking
 • Zorgtechnologie
 • Anders werken

Samen maken we zorg en ondersteuning beter

wij werken samen met

Zorgaanbieders

Zorgbekostiging

Overheden

Samenwerkingsverbanden

Cliëntorganisaties

Koepelorganisaties

Kennismaken?

Wij delen onze kennis er ervaring graag. Wilt u meer weten over ons werk binnen GGZ? Neem dan gerust contact met ons op.