Skip to main content

Bureau HHM

Samenwerken aan gezondheid en welzijn voor iedereen

Bureau HHM is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau met passie en visie. Opgericht in 1979, omdat we zagen hoe de zorg voor kwetsbare burgers was georganiseerd. Omdat we vonden dat het beter kon. En dat vinden we nog steeds.

Bureau HHM combineert wetenschappelijke kennis met creativiteit. Zo maken we grote maatschappelijke problemen helder en overzichtelijk. Waarna we vernieuwende oplossingen ontwikkelen om de zorg en ondersteuning in Nederland beter te organiseren. Voor nu en straks.

Betere zorg en ondersteuning voor kwetsbare burgers. Dat is onze missie sinds 1979. Bureau HHM onderzoekt en adviseert, met passie en met visie. We brengen mensen en organisaties in beweging. Omdat zorg altijd beter kan.

Historie

Het is 1979 als ir. Bernhard Hoeksma (wiskundige) en ir. Cor Homans (werktuigbouw- en bedrijfskundige) elkaar ontmoeten tijdens een studiereis naar Denemarken. Beiden net afgestudeerd aan de toenmalige THT (nu Universiteit Twente). Cor was werkzaam bij de THT en Bernhard bij het Instituut voor Gezondheidszorg in Tilburg. De twee jongemannen vonden elkaar in hun ondernemingslust, visie op ondernemen en maatschappelijke betrokkenheid. Beiden hadden de wens om voor zichzelf te beginnen. Ze zochten daarbij een ervaren organisatieadviseur, die hen wilde coachen. Die vonden ze in Chris Menting, socioloog en hoogleraar in Enschede. En zo werd in september van dat jaar ‘Hoeksma, Homans & Menting organisatieadviseurs’ geboren.

Waar ging het over die eerste jaren? De zorgsector lag niet voor de hand voor een werktuigbouwkundige en een wiskundige. Toch was er al wel een wiskundig gefundeerde oplossing bedacht voor de aanpak van wachtlijsten in ziekenhuizen en tijdnormstelling was al een specialisatie. Daarnaast waren er ook opdrachten in de industrie, zoals kwaliteitsborging in de textiel, in een krokettenfabriek en in de betonwereld. Ook is geadviseerd bij een bedrijf dat prints maakte voor elektrische systemen, bij een producent voor tapijttegels et cetera.

Opdrachten in een industriële omgeving waren van een geheel andere aard dan opdrachten in de gezondheidszorg. In die laatste sector kwamen de maatschappelijke betrokkenheid en de visie van de ondernemers het best tot uitdrukking. Daarom werd rond 1990 besloten het bureau geheel te richten op de zorgsector, als gespecialiseerd bedrijfskundig onderzoeks- en adviesbureau voor de (langdurige) zorg en (maatschappelijke) ondersteuning.

En dat zijn we vandaag nog steeds!

Bureau HHM

Onderzoek & advies
op het gebied van….

 • Organisatie
 • Beleidsevaluatie en advies
 • Systeem en stelsel
 • Strategie
 • Financiering

Bewegen & implementatie voor….

 • Samenwerkingsverbanden
 • Aanbieders
 • Overheid of financier
 • Vereniging
 • Landelijke organen

Innovatie & ontwikkeling
door….

 • Methodieken
 • Verhalen & in beeld brengen
 • Samenwerking
 • Zorgtechnologie
 • Anders werken

Samen maken we zorg en ondersteuning beter

wij werken samen met

Zorgaanbieders

Financiers

Overheden

Samenwerkingsverbanden

Cliëntorganisaties

Koepelorganisaties