Skip to main content

Onze expertises

Bureau HHM

Onderzoek & advies
op het gebied van….

 • Organisatie
 • Beleidsevaluatie en advies
 • Systeem en stelsel
 • Strategie
 • Financiering

Bewegen & implementatie voor….

 • Samenwerkingsverbanden
 • Aanbieders
 • Overheid of financier
 • Vereniging
 • Landelijke organen

Innovatie & ontwikkeling
door….

 • Methodieken
 • Verhalen & in beeld brengen
 • Samenwerking
 • Zorgtechnologie
 • Anders werken

Onderzoekt en adviseert

Bureau HHM levert al meer dan veertig jaar onderzoek en advies met als doel betere zorg en ondersteuning voor kwetsbare mensen. Dit doen wij onder andere voor gemeenten en zorgaanbieders in de jeugdzorg, GGZ, Gehandicaptenzorg en ouderenzorg. Daarnaast werken wij ook voor de landelijke overheid, (landelijke en regionale) samenwerkingsverbanden en netwerken.

Beweegt en implementeert

Bureau HHM brengt mensen en organisaties in beweging. Dat doen we door te analyseren en te adviseren, coachen, trainen, ontwerpen, (bege)leiden en faciliteren. Dit combineren we met inhoudelijke kennis van de zorg. Hierbij gaan we mensgericht te werk en is kwaliteit een van de belangrijkste speerpunten.

Ontwikkelt en innoveert

Bureau HHM combineert wetenschappelijke kennis met creativiteit. We adviseren met passie en visie omdat we intrinsiek gemotiveerd zijn om de zorg en ondersteuning in Nederland beter te organiseren. We maken grote maatschappelijke problemen helder en overzichtelijk. Waarna we vernieuwende oplossingen ontwikkelen: voor nu en in de toekomst.

Kennismaken?

Wij onderzoeken graag samen met u of wij onze expertises kunnen inzetten voor uw organisatie of samenwerkingsverband om zo samen te werken aan betere zorg- en ondersteuning.