Visie op zorg en ondersteuning

Integrale inkoop Wmo en Jeugdhulp Twente
26 juni 2018

Vanaf 2019 kopen gemeenten in Twente de Wmo en Jeugdhulp integraal in. Ze gaan resultaatgericht werken en laten het productdenken achter zich. Daarmee krijgt de transformatie van het zorglandschap een flinke impuls. Albertus Laan is co-projectleider.

Evaluatie stelsel jeugdhulp Enschede
25 juni 2018

Bureau HHM evalueerde het jeugdhulpstelsel van de gemeente Enschede. De uitkomsten van het onderzoek liggen in lijn met de uitkomsten van de landelijke evaluatie van de jeugdwet.

Gemeentelijke tarieven Beschermd Wonen
13 juni 2018

Welke tarieven hanteren centrumgemeenten voor het Beschermd Wonen en wat is de ontwikkeling hierin? Met deze vraag zijn wij begin 2018 aan de slag gegaan voor het Ministerie van VWS.

VGN: Manifest - investeer in betere zorg voor mensen met EMB
24 mei 2018

Voor mensen met een Ernstig Meervoudige Beperking (EMB) is een persoons- en ontwikkelingsgerichte benadering belangrijk om een kans te hebben om nieuwe vaardigheden te leren of nieuwe uitdagingen aan te gaan. In dit kader heeft bureau HHM bijgedragen aan een actualisatie van Zorgprofiel VG8.

Evaluatie stichting Jongeren Op Gezond Gewicht naar de Tweede Kamer
18 mei 2018

De stichting Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) is opgericht om gemeenten te ondersteunen met kennis, coaching en begeleiding om een integrale aanpak vorm te geven. In opdracht van de directie Voeding, Gezondheidsbescherming en Preventie van het ministerie van VWS voerden wij een evaluatieonderzoek uit.