Skip to main content

Samen voor
betere jeugdhulp.

Ieder kind verdient het om zorgeloos op te groeien. Daarom werken wij samen aan het verbeteren van de jeugdhulp.

Onderzoek- en adviesbureau jeugdhulp

Hoe zorgen we ervoor dat kinderen en jongeren gezond en veilig opgroeien en naar vermogen kunnen meedoen? Hoe verbind je leefwerelden van gezin, school, vrije tijd en hulpverlening? Hoe voorkomen we dat jongeren problemen ontwikkelen of binnen de jeugdhulp tussen wal en schip vallen? En hoe help je gezinnen met complexe problematiek waarbij veel hulpverlening wordt ingezet, maar waar dit niet direct leidt tot verminderen van problemen? Onze adviseurs helpen overheden en aanbieders bij het beter organiseren en uitvoeren van de hulpverlening. We adviseren en begeleiden bij inrichtings- en samenwerkingsvraagstukken en bij visie- en beleidsontwikkeling. We helpen overheden bij de inkoop en contractering van jeugdhulp. We doen onderzoek naar doelgroepen, hulpvragen en het benodigde voorzieningenniveau. We adviseren over mogelijkheden voor beheersing van jeugdhulpuitgaven. Ook ontwikkelden we instrumenten om beleidsbepalers en zorgprofessionals te ondersteunen in hun werk.

Hiermee dragen wij bij aan het verbeteren van de zorg voor kinderen, jongeren en gezinnen.

Samen maken we zorg en ondersteuning beter

wij werken samen met

Zorgaanbieders

Financiers

Overheden

Samenwerkingsverbanden

Cliëntorganisaties

Koepelorganisaties

Kennismaken?

Wij delen onze kennis er ervaring graag. Wilt u meer weten over ons werk binnen de jeugdzorg en -hulp? Neem dan gerust contact met ons op.