Skip to main content

Passend thuis

Samenwerken aan kwaliteit van leven en veiligheid in de thuissituatie. 

Passend thuis met de juiste zorg en ondersteuning

Hoe houden we ons zorgsysteem toegankelijk en betaalbaar voor iedereen? Hoe zorgen we ervoor dat iedereen kan blijven meedoen in een steeds sneller veranderende maatschappij? 

De aandacht binnen zorg en ondersteuning verschuift van ziek zijn en medische hulp naar welzijn, gezondheid en veerkracht. Preventie krijgt een steeds nadrukkelijkere rol. Hierbij kan het gaan om de inzet van algemene voorzieningen, voorlichting, het vroegtijdig opsporen van ziekten, het verhogen van de mentale weerbaarheid en/of het verminderen van risico’s op bijvoorbeeld vallen of overbelasting van mantelzorgers. Ook zorgtechnologie kan bijdragen aan preventie. 

Kijken naar wat (nog) wel kan en wat voorkomen kan worden. Daar dragen wij als bureau graag aan bij. Met onze kennis en ervaring richten wij ons – als het gaat over preventie – voornamelijk op het voorkomen van instellingszorg. Dat betekent dat wij onderzoeken, adviseren en innoveren met als doel kwetsbare mensen zolang mogelijk thuis te laten wonen. Welke ambulante hulp en ondersteuning draagt bij aan de kwaliteit van leven in de thuissituatie? Onze adviseurs denken hierover graag met u mee. 

Bureau HHM

Onderzoek & advies
op het gebied van….

 • Organisatie
 • Beleidsevaluatie en advies
 • Systeem en stelsel
 • Strategie
 • Financiering

Bewegen & implementatie voor….

 • Samenwerkingsverbanden
 • Aanbieders
 • Overheid of financier
 • Vereniging
 • Landelijke organen

Innovatie & ontwikkeling
door….

 • Methodieken
 • Verhalen & in beeld brengen
 • Samenwerking
 • Zorgtechnologie
 • Anders werken

Samen maken we zorg en ondersteuning beter

wij werken samen met

Zorgaanbieders

Financiers

Overheden

Samenwerkingsverbanden

Cliëntorganisaties

Koepelorganisaties

Kennismaken?

Meer weten over hoe bureau HHM helpt bij de inrichting en inzet van preventie?