Skip to main content

Maatschappelijke ondersteuning

Een groot deel van maatschappelijke zorg gaat om het ondersteunen en versterken van mensen zodat zij zelfstandig kunnen wonen en zoveel mogelijk zelfredzaam kunnen blijven. Daarom zetten wij ons in voor een goede organisatie en optimale uitvoering van maatschappelijke ondersteuning.

Onderzoek, advies en beweging binnen de Wmo

Hoe zorg je voor een goede samenwerking tussen gemeenten, maatschappelijke partners zoals zorgaanbieders en woningcorporaties? Hoe vertaal je de ondersteuningsvragen van kwetsbare mensen naar passende ondersteuning, huisvesting en maatschappelijke voorzieningen? Welke keuzes maken gemeenten bij het verdelen van schaarse middelen en groeiende hulpvragen? Hoe kan het eigen oplossend vermogen van inwoners worden vergroot? Hoe de informele ondersteuning worden versterkt en beter aansluiten op maatwerk? Hoe gaat dit gepaard met een reële vergoeding voor de inzet van professionals?

Onze adviseurs helpen bij het transformeren vanuit de inhoud en met oog op de bedrijfsvoering. Zo vertalen we actuele en toekomstige ontwikkelingen van hulpvragen naar passende capaciteit op het gebied van wonen, zorg en ondersteuning. Dit vraagt om goede samenwerking en het koppelen van de verschillende beleidsterreinen. Wij kennen de doelgroep, achtergronden en rollen van de verschillende maatschappelijke partners. Daardoor kunnen wij partijen samenbrengen en zo het visieproces makkelijker doen verlopen om partijen vervolgens samen in de actiestand te krijgen. Welke concrete afspraken zijn nodig? Complexe factoren die je samen moet oplossen om ervoor te zorgen dat mensen mee kunnen blijven doen.

 

 

Bureau HHM

Onderzoek & advies
op het gebied van….

 • Organisatie
 • Beleidsevaluatie en advies
 • Systeem en stelsel
 • Strategie
 • Financiering

Bewegen & implementatie voor….

 • Samenwerkingsverbanden
 • Aanbieders
 • Overheid of financier
 • Vereniging
 • Landelijke organen

Innovatie & ontwikkeling
door….

 • Methodieken
 • Verhalen & in beeld brengen
 • Samenwerking
 • Zorgtechnologie
 • Anders werken

Samen maken we zorg en ondersteuning beter

wij werken samen met

Zorgaanbieders

Financiers

Overheden

Samenwerkingsverbanden

Cliëntorganisaties

Koepelorganisaties

Kennismaken?

Alleen ga je snel, samen kom je verder! Wij delen onze kennis en ervaring graag. Wilt u meer weten over ons werk of bureau? Neem dan gerust contact met ons op.