Skip to main content

Met samenwerking komen we verder

Wij geloven dat samenwerking een belangrijke voorwaarde is om de zorg- en ondersteuning voor kwetsbare mensen beter, effectiever en efficiënter te maken.

Onderzoek, advies en ondersteuning bij samenwerking in de zorg

Verbeteren van samenwerking binnen en buiten uw organisatie

Hoe zorg je voor een optimale samenwerking tussen inwoners, zorgaanbieders, maatschappelijke organisaties en financiers? Hoe richt je keten- en netwerkzorg zo in dat iedereen de best passende bijdrage levert in het belang van de individuele cliënt/inwoner? Als de ondersteuningsbehoeften van mensen meerdere levensgebieden betreffen, hoe voorkom je dan te veel bureaucratie en vergroot je de efficiëntie van de ondersteuning die door meerdere partijen wordt geboden?

Onze adviseurs begeleiden bij visievorming, het beantwoorden van inrichtingsvraagstukken en het implementeren hiervan. Ook voeren we regelmatig evaluatieonderzoeken uit naar keten- en netwerksamenwerkingen en adviseren over processen van inkoop en contractering.

PACT-benadering – Een opgavegerichte aanpak voor transformatie en samenwerking in het sociaal domein

Wij geloven dat samenwerking op de juiste manier onder de juiste condities belangrijk is om een gerichte transformatie tot stand te brengen. Wij geloven in een opgavegerichte aanpak, waarbij een beperkt aantal partners door intensieve, inhoudelijke samenwerking nieuwe resultaten bereikt voor inwoners, vanuit een eigen verantwoordelijkheid, maar met wederzijdse afhankelijkheden. Vanwege het belang van de samenwerking, noemen we dit de PACT-aanpak. De kern is dat die opgave concreet is en in scherpe resultaten wordt beschreven, bijvoorbeeld voor bepaalde cliënten met meervoudige complexe problematiek of de inwoners van een bepaalde wijk. Dit creëert een focus bij alle betrokkenen en helderheid over de te bereiken resultaten. De opgave is dusdanig concreet dat deze richting geeft aan de beoogde nieuwe werkwijze en tegelijkertijd zodanig dat het maatschappelijk impact heeft. Deze aanpak vraagt om nieuwe invulling van contractering, bekostiging en monitoring van uitgaven in relatie tot de opgaven. Daarbij horen gecombineerde (ontschotte) en flexibel inzetbare budgetten in de vorm van lumpsum en intensieve gesprekken over voortgang en verantwoordelijkheden. Dit vraagt om nieuw, integraal opdrachtgeverschap en betrokken partners.

Onze adviseurs helpen bij het inrichten van de procesaanpak en het realiseren van nieuwe resultaten door middel van een PACT. We begrijpen de problematiek van samenwerking en we weten hoe daar vanuit de inhoud energie voor te mobiliseren is!

Bureau HHM

Onderzoek & advies
op het gebied van….

 • Organisatie
 • Beleidsevaluatie en advies
 • Systeem en stelsel
 • Strategie
 • Financiering

Bewegen & implementatie voor….

 • Samenwerkingsverbanden
 • Aanbieders
 • Overheid of financier
 • Vereniging
 • Landelijke organen

Innovatie & ontwikkeling
door….

 • Methodieken
 • Verhalen & in beeld brengen
 • Samenwerking
 • Zorgtechnologie
 • Anders werken

Samen maken we zorg en ondersteuning beter

wij werken samen met

Zorgaanbieders

Financiers

Overheden

Samenwerkingsverbanden

Cliëntorganisaties

Koepelorganisaties

Kennismaken?

Alleen ga je snel, samen kom je verder! Wij delen onze kennis en ervaring graag. Wilt u meer weten over ons werk of bureau neem dan gerust contact met ons op.