Skip to main content

Samen innoveren we de zorg

Om goede zorg te kunnen behouden voor iedereen die dat nodig heeft, moeten we nieuwe wegen bewandelen. 

Innovatie voor zorg, welzijn en ondersteuning

Hoe bieden we het hoofd aan een groeiende zorgvraag, toenemende complexiteit, de behoefte om langer thuis te wonen, een toenemend tekort aan zorgprofessionals en oplopende zorgkosten? Onze adviseurs helpen zorgorganisaties en overheden daarbij. Een deel van de oplossing zoeken we in innovatie: slimme technologische oplossingen om de zorg beschikbaar en betaalbaar te houden. Veel van dit soort duurzame oplossingen vragen een andere manier van kijken naar zorg en ondersteuning. En daarom vinden wij het belangrijk om bij innovaties vooral tijd en aandacht te besteden aan de sociale kant. Bij ons komt eerst de mens en dan de technologie.
Wij helpen organisaties bij het inzetten van nieuwe technologieën, waaronder eHealth. Wij zorgen er samen met onze opdrachtgevers voor dat nieuwe manieren van werken geborgd zijn in werkprocessen én gedrag van zorgprofessionals.

Bureau HHM

Onderzoek & advies
op het gebied van….

 • Organisatie
 • Beleidsevaluatie en advies
 • Systeem en stelsel
 • Strategie
 • Financiering

Bewegen & implementatie voor….

 • Samenwerkingsverbanden
 • Aanbieders
 • Overheid of financier
 • Vereniging
 • Landelijke organen

Innovatie & ontwikkeling
door….

 • Methodieken
 • Verhalen & in beeld brengen
 • Samenwerking
 • Zorgtechnologie
 • Anders werken

Samen maken we zorg en ondersteuning beter

wij werken samen met

Zorgaanbieders

Financiers

Overheden

Samenwerkingsverbanden

Cliëntorganisaties

Koepelorganisaties

Kennismaken?

Wij begrijpen uw eHealth dilemma’s en zorgen dat het goed komt. Op een manier die bij u past. Vanuit onze kernwaarden expert, ideologisch, betrouwbaar en vernieuwend. Ons team eHealth is multidisciplinair en bekijkt uw vraagstuk vanuit verschillende perspectieven: zorginhoudelijk, technologisch, organisatorisch en veranderkundig. Door brede ervaring en intensieve samenwerking – zowel intern als met uw organisatie – hebben we alle kwaliteiten in huis voor een succesvolle eHealth implementatie.