Skip to main content

Expertise Bureau HHM

Bekostiging, inkoop en contractering

Bekostiging, inkoop en contractering


Als financier wil je zorgen voor de juiste prikkels om kwalitatief goede en doelmatige zorg en ondersteuning voor inwoners in te kopen. Hoe bouw je de juiste prikkels in? Wat betekent dat voor de inkoop? Wat betekent dat voor de contractering? Wat betekent dat voor de bekostiging? Hoe neem je alle betrokkenen mee in deze processen en hoe ga je een open samenwerking aan, waarbij iedereen hetzelfde doel nastreeft? Denkt u als gemeente na over de vertaling van de visie naar een passende wijze van sturing, inclusief bijbehorende vormen van contractering en bekostiging. Onze medewerkers pakken dit graag samen met u op.

  • Opgavegerichte aanpak
    Opgavegerichte aanpak
  • Sturen met de juiste prikkels
    Sturen met de juiste prikkels
  • Belangen bij elkaar brengen
    Belangen bij elkaar brengen

Ontmoet onze experts