Skip to main content

Expertise Bureau HHM

Kwaliteitsverbetering

Kwaliteitsverbetering


Wat is kwaliteit? Wat willen we samen bereiken als we zeggen dat we gaan voor kwaliteitsverbetering? Wat is voor de client en familie van wezenlijk belang?  Bureau HHM helpt bij visievorming en begeleid  verbetertrajecten. Desgewenst ontwikkelen we samen een methode om de kwaliteitsverbetering te meten en continu op gang te houden. Met knelpuntanalyses maken we inzichtelijk wat goed gaat en waar ruimte voor ontwikkeling is. Hierna kan bureau HHM helpen bij het opstellen van een plan van aanpak en het implementeren hiervan.

  • Visie op kwaliteit
    Visie op kwaliteit
  • Inzicht
    Inzicht
  • Oog voor de omgeving
    Oog voor de omgeving

Ontmoet onze experts