Skip to main content

Expertise Bureau HHM

Tijdelijke versterking van uw organisatie

Tijdelijke versterking van uw organisatie


Heeft u tijdelijk extra kennis en mankracht nodig om een project, programma of proces tot een goed einde te leiden of misschien juist wel een goede start te geven? Onze inhoudelijke adviseurs helpen organisaties regelmatig vooruit in rollen als projectleider, procesbegeleider of programmamanager. Ook kunnen wij voor organisaties fungeren als de spil tussen de interne organisatie en de eventueel extern betrokken partijen. Op de werkvloer bieden we ondersteuning bij scholing en de ontwikkeling van kennis en beleid met aandacht voor de samenhang tussen verschillende belangen.

  • Overstijgend perspectief
    Overstijgend perspectief
  • Verbinding tussen theorie en praktijk
    Verbinding tussen theorie en praktijk
  • Verbinding tussen landelijke, regionale en lokale ontwikkelingen
    Verbinding tussen landelijke, regionale en lokale ontwikkelingen

Klantcases

Ontmoet onze experts