Zorg en ondersteuning met visie

Aanpak ter Voorkoming van Escalatie (AVE)

Aanpak ter Voorkoming van Escalatie (AVE) richt zich op gezinnen met complexe problemen in het sociale domein. Vaak gaat het om een combinatie van verschillende problemen, bijvoorbeeld: schulden, (huiselijk) geweld, en psychische problematiek. Dit resulteert vaak in overlast in de buurt, dreigende huisuitzetting, kinderen die in een onveilige situatie opgroeien, schoolverzuim en agressie.
 
Een gezin met dergelijke problemen krijgt vaak hulp van (meerdere) professionals. Goede samenwerking is daarbij cruciaal. Wie heeft de regie als problemen groter worden en wanneer is meer of juist andere hulp nodig en wie beslist hierover? AVE geeft het antwoord. AVE staat voor Integrale Aanpak ter Voorkoming van Escalatie bij huishoudens met oplopende problematiekHet doel is om te voorkomen dat probleemsituaties (verder) uit de hand lopen, door inzet van casus- en procesregie.
 
AVE is ontwikkeld door bureau HHM in samenwerking met de gemeente Leeuwarden. Inmiddels werken al meer dan veertig gemeenten met AVE. Afspraken in de driehoek rondom openbare orde en veiligheid zijn glashelder. Maar voor sociale incidenten zijn er vaak geen heldere afspraken. AVE biedt de oplossing.
 
Voor wie is AVE?
AVE is een model dat gemeenten helpt om de zorg- en veiligheidsketen te verbinden. AVE brengt alle betrokken organisaties (gemeentelijk, regionaal of landelijk) bij elkaar in een eenvoudig model dat de inrichting van casus- en procesregie helder en duidelijk maakt aan professionals en bestuurders.
 
De AVE-aanpak sluit aan bij de integrale aanpak van gemeenten in het sociaal domein en bij de ketens van justitie en politie.
 
Meer weten?
Als ontwikkelaar van AVE is bureau HHM expert op het gebied van de implementatie van de aanpak. Wij helpen ook uw gemeente graag om de zorg- en veiligheidsketen te verbinden; t. 053 433 05 48 of info@hhm.nl.  


  Animatiefilm: Aanpak Voorkoming Escalatie