Skip to main content

Aanvullend verdiepend onderzoek Beschermd Wonen nu voor alle centrumgemeenten!

dinsdag 22 sep, 2015

Aanvullend verdiepend onderzoek Beschermd Wonen nu voor alle centrumgemeenten!

dinsdag 22 sep, 2015

Het historische verdeelmodel Beschermd Wonen roept nog altijd veel vragen op. Meerdere gemeenten hebben de indruk dat zij met het budget niet in staat zijn aan de verplichtingen te voldoen naar cliënten beschermd wonen.

Naar aanleiding daarvan hebben wij voor 20 centrumgemeenten verdiepend onderzoek uitgevoerd naar de feitelijke zorgsituatie op 1-1-2015. De verschillen met de GO5 bestanden waren dermate groot, dat wij hebben geconcludeerd dat een verdeling op basis van GO5 moet worden afgeraden.

Deze conclusie is in het Bestuurlijk Overleg op 8 september overgenomen door het ministerie van VWS en de VNG. Daarom wordt nu dat verdiepend onderzoek onder alle centrumgemeenten uitgevoerd.

Hiervoor hebben we in oktober contact met alle centrumgemeenten en met de aanbieders van Zorg in Natura van alle cliënten met een geldige indicatie voor Beschermd Wonen (de oude GGZ-C zorgzwaartepakketten). Dit verdiepend onderzoek levert een scherp beeld op van de feitelijke zorgsituatie op 1 januari 2015.

De uitkomsten worden gebruikt om het historische verdeelmodel verder te verbeteren. Het resultaat daarvan wordt begin november verwerkt in het Gemeentefonds.

Meer weten over dit project

Neem gerust contact op met onze adviseurs

Kennismaken?

We komen graag met jou en jouw organisatie in gesprek hoe we samen de zorg voor kwetsbare mensen beter kunnen maken.