Skip to main content

Amsterdam start met nieuwe regels voor hulp bij het huishouden

donderdag 30 mrt, 2017

Amsterdam start met nieuwe regels voor hulp bij het huishouden

donderdag 30 mrt, 2017

De gemeente Amsterdam heeft benoemd wanneer een huis schoon en leefbaar is en hoe vaak bepaalde huishoudelijke taken uitgevoerd moeten worden. Dit staat in de maatstaf ‘Hulp bij het huishouden Amsterdam’. Dat meldt de gemeente Amsterdam op haar website. Nienke van Vliet: “Amsterdam wil de maatstaf gebruiken als hulpmiddel voor het gesprek met de inwoner. Dat betekent dat er ruimte is voor maatwerk om de hulp bij het huishouden bij elke inwoner passend in te vullen.”

Nienke van Vliet: “De maatstaf beschrijft wat er minimaal nodig is voor een schoon en leefbaar huis, maar dit kan verschillen per inwoner. Per situatie wordt bekeken, welke activiteiten de inwoner zelf of met zijn/haar omgeving kan uitvoeren en waar professionele inzet nodig is.”
 
Aan deze maatstaf ligt een onderzoek van bureau HHM in samenwerking met KPMG Plexus ten grondslag. Het college van B&W stemde 7 maart in met de nieuwe maatstaf. Op 5 april is de gemeenteraad aan de beurt om te beslissen over de nieuwe maatstaf.
 
“Inmiddels deden wij voor tientallen gemeenten diverse onderzoeken naar hulp bij het huishouden. Alle gemeenten moeten immers, conform de uitspraken van de CRvB op 18 mei 2016 objectieve en onafhankelijke criteria hanteren bij het bepalen van de inzet van hulp bij het huishouden. Omdat wij het belangrijk vinden dat overheidsmiddelen zo goed mogelijk moeten worden ingezet hebben we slim gekeken naar welke kennis en informatie we uit de onderzoeken konden combineren, zodat we niet telkens hetzelfde onderzochten. Wat we in het geval van de hulp bij het huishouden zien is dat het voor gemeenten vooral belangrijk is om het eigen beleidskader goed in beeld te hebben. Kijk niet alleen naar de kwantitatieve uitkomsten (activiteiten, frequentie, tijdsbesteding) maar ook naar wat je als gemeente belangrijk vindt voor je inwoners; welke kwaliteit wil je bieden en welke mogelijkheden heb je daarvoor? Dan pas kun je een weloverwogen keuze en de vertaalslag naar een norm en de praktijk maken.”
 
Meer weten?
Neem dan contact op met Nienke van Vliet, t. 053 433 05 48.

Meer weten over dit project

Neem gerust contact op met onze adviseurs

Kennismaken?

We komen graag met jou en jouw organisatie in gesprek hoe we samen de zorg voor kwetsbare mensen beter kunnen maken.