Skip to main content

Gezocht deelnemers onderzoek: Logeren jongvolwassenen met een verstandelijke beperking in de Wlz

vrijdag 29 okt, 2021

Gezocht deelnemers onderzoek: Logeren jongvolwassenen met een verstandelijke beperking in de Wlz

vrijdag 29 okt, 2021

Logeren kan voor mensen met een beperking een passende vorm van zorg zijn. De indruk bestaat dat maar weinig jongvolwassenen (18 tot 35 jaar) met een verstandelijke beperking van deze mogelijkheid gebruikmaken. We zijn op zoek naar vertegenwoordigers van jongvolwassenen met een verstandelijke beperking die thuis wonen op basis van een Wlz-indicatie met een modulair pakket thuis (mpt) en/of een persoonsgebonden budget (pgb). Als u iemand vertegenwoordigt die hieraan voldoet vragen we u om deze vragenlijst in te vullen over uw ervaring met logeren voor de jongvolwassene.

Het kost ongeveer 15 minuten om deze vragenlijst in te vullen. Alle antwoorden verwerken we anoniem, zodat deze niet naar individuen herleidbaar zijn. Als u de vragenlijst voor 21 november 2021 invult kunnen we uw antwoorden meenemen in de rapportage die wij in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) maken.

Over het onderzoek
Voor het ministerie van VWS onderzoekt bureau HHM de behoefte aan logeeropvang voor jongvolwassenen met een verstandelijke beperking in de Wlz. Met dit onderzoek willen we inzicht krijgen in de (latente) behoefte aan logeren van thuiswonende jongvolwassen personen met een verstandelijke beperking. Hierbij besteden we ook aandacht aan de redenen waarom niet wordt voorzien in de behoefte en wat de randvoorwaarden zijn voor deze groep om wel gebruik te maken van logeren.

Meer weten?
Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Patrick Jansen en Lieset Jenneboer van Bureau HHM. Voor vragen over dit onderzoek kunt u contact opnemen met Lieset via l.jenneboer@hhm.nl.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

U kunt de vragenlijst hier invullen>>

 

Meer weten over dit project

Neem gerust contact op met onze adviseurs

Kennismaken?

We komen graag met jou en jouw organisatie in gesprek hoe we samen de zorg voor kwetsbare mensen beter kunnen maken.