Skip to main content

Hoeveel GGZ-cliënten in de Wlz bij toevoeging psychische grondslag?

donderdag 29 jun, 2017

Hoeveel GGZ-cliënten in de Wlz bij toevoeging psychische grondslag?

donderdag 29 jun, 2017
Als mensen met een psychische stoornis toegang zouden krijgen tot de Wlz zouden dat er minimaal 11.750 en maximaal 16.250 zijn. Het gaat dan om de groep die blijvende behoefte heeft aan permanent toezicht of 24 uur zorg in de nabijheid. Dat blijkt uit ons onderzoek: GGZ-cliënten in de Wlz – Inschatting omvang indien grondslag psychische stoornis wordt toegevoegd aan de Wlz.
 
Zorginstituut Nederland adviseerde in het najaar van 2015 dat een bepaalde groep mensen met een psychische stoornis toegang zou moeten kunnen krijgen tot de Wlz. Op basis daarvan heeft staatssecretaris Martin van Rijn de Tweede Kamer toegezegd om te onderzoeken welk aantal cliënten mogelijk instroomt in de Wlz wanneer ook verzekerden met een psychische stoornis toegang krijgen tot de Wlz, als de grondslag psychiatrische stoornis wordt toegevoegd aan artikel 3.2.1 van de Wlz, conform het advies van het Zorginstituut.
 
Bureau HHM voerde dit onderzoek begin dit jaar uit in opdracht van het Ministerie van VWS.
Projectleider Patrick Jansen: “Binnen drie maanden leverden veel zorgaanbieders inhoudelijke informatie aan over GGZ-cliënten met een blijvende behoefte aan permanent toezicht of 24 uur zorg in de nabijheid. Het onderzoek leverde een respons van 78 procent op. Dat maakt dat wij een realistische schatting kunnen geven van het aantal mensen met een psychische stoornis dat toegang krijgt tot de Wlz.”
 
Op basis van de door aanbieders aangeleverde gegevens is de inschatting dat minimaal 9.500 GGZ-cliënten met zorg in natura toegang krijgen tot de Wlz en 2.250 pgb-houders (in totaal 11.750 cliënten) en maximaal 14.000 cliënten met zorg in natura en 2.250 pgb-houders (in totaal 16.250 cliënten). Patrick Jansen: “We hanteren een bandbreedte omdat de zorgaanbieders voor een deel van de cliënten twijfelden of ze in aanmerking komen voor de Wlz en we voor de non-respons een inschatting deden.”
 
Of deze mensen ook toegang krijgen tot de Wlz laat staatssecretaris Martin van Rijn over aan een nieuw kabinet. In een brief aan de Tweede Kamer over het onderzoek schrijft hij deze week: ‘Gezien dit aantal cliënten zal het gaan om forse budgettaire verschuivingen tussen de diverse domeinen, die nog nader onderzocht moeten worden. Waar het op wetsniveau onder andere gaat om het toevoegen van de grondslag psychische stoornis aan de Wlz, gaat het ook om het inrichten van de indicatiestelling, het ontwikkelen van passende zorgprofielen en het maken van prestatiebeschrijvingen en tarieven. Alles overziend zal het zorgvuldig voorbereiden van een eventuele wetswijziging nog twee jaar in beslag nemen.’
 
Patrick Jansen: “Tijdens dit project hebben we bevestigd gekregen dat er een groep cliënten met een psychische stoornis is die blijvend behoefte heeft aan toezicht of zorg in nabijheid. Vanwege deze behoefte en de noodzaak van integrale zorg en ondersteuning is de Wlz hiervoor het passende kader. De uiteindelijk definitieve omvang van deze groep wordt mede bepaald door het beleid van de gemeente en de zorginhoudelijk aanpak van de zorgaanbieders.”
 

 

Meer weten over dit project

Neem gerust contact op met onze adviseurs

Kennismaken?

We komen graag met jou en jouw organisatie in gesprek hoe we samen de zorg voor kwetsbare mensen beter kunnen maken.