Inventarisatie aanbod cruciale ggz

vrijdag 09 jun, 2023

Inventarisatie aanbod cruciale ggz

vrijdag 09 jun, 2023

Wat is cruciale ggz? Dat wordt op initiatief van de Nederlandse ggz geïnventariseerd in het kader van het Integraal Zorg Akkoord (IZA). Bureau HHM ondersteunt deze inventarisatie.

Om de toekomst van de zorg in Nederland kwalitatief, betaalbaar en bereikbaar te houden, is in het najaar van 2022 het Integraal Zorg Akkoord (IZA) gesloten. Ondertekenaars zijn het Ministerie van VWS en tal van (koepel-) organisaties in de zorg, waaronder ‘de Nederlandse ggz’ als branche- en netwerkvereniging voor de geestelijke gezondheidszorg in Nederland.

In het IZA zijn afspraken gemaakt om antwoorden te vinden op de problemen die vandaag de zorg bedreigen, zoals krapte op de arbeidsmarkt, stijgende kosten, versnipperd aanbod en administratieve lasten. Voor de ggz zijn, naast de uitwerking van de meer algemene doelen als passende zorg en regionale samenwerking op onderdelen van de ggz, vier specifieke doelen opgenomen:

  • Terugdringen van wachttijden;
  • Inrichten van laagdrempelige regionale en digitale steunpunten;
  • Ontwikkeling van digitale vormen van zorg;
  • Inzicht krijgen in het cruciale ggz-aanbod, per regio en landelijk.

Het begrip cruciale ggz is nog niet eenduidig en specifiek gedefinieerd, maar wordt in de Handreiking cruciale ggz zo omschreven:

Ggz met een hoge logistiek (zorgaanbod) en een inhoudelijke
(zorgvraag) complexiteit, waarbij cliënten/patiënten ernstige
gezondheidsschade kunnen oplopen wanneer deze zorg
(tijdelijk) niet meer beschikbaar is.

Bureau HHM levert een bijdrage aan het inzicht in de cruciale ggz. Doel van onze begeleiding is dat de inventarisatie succesvol verloopt en dat de beoogde resultaten worden bereikt:

  1. Er is een definitie van ‘cruciale ggz’.
  2. Er is een landelijk overzicht van het aanbod van cruciale ggz.
  3. Dit aanbod is gevisualiseerd op een landkaart.

De verwachting is dat er in de loop van de zomer een eerste landelijk beeld ligt.

 

Meer weten over dit project

Neem gerust contact op met onze adviseurs

Kennismaken?

We komen graag met jou en jouw organisatie in gesprek hoe we samen de zorg voor kwetsbare mensen beter kunnen maken.