Skip to main content

Inventarisatie Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang regio Holland Rijnland

vrijdag 27 okt, 2017

Inventarisatie Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang regio Holland Rijnland

vrijdag 27 okt, 2017

Het VNG-bestuur heeft eind 2015 de Toekomstvisie Beschermd Wonen (commissie Dannenberg) vastgesteld. Voor de gemeenten in de regio Holland Rijnland was dit aanleiding om te komen tot een gezamenlijke visie op de toekomstige uitvoering van het Beschermd Wonen en de Maatschappelijke Opvang. Om van visie naar uitvoering te komen is inzicht nodig in de huidige samenstelling van deze doelgroepen. Bureau HHM voerde in opdracht van de centrumgemeente Leiden een inventariserend onderzoek uit. Daarbij stonden onderstaande vragen centraal:

  • Hoe ziet de inrichting van vraag en aanbod in onze regio er uit?
  • Hoe groot is de groep die nu of op termijn kan uitstromen naar zelfstandig wonen?
  • Hoe groot is de groep die altijd aangewezen blijft op Beschermd Wonen?
  • Welke knelpunten ervaren zorgaanbieders om de uitstroom te realiseren?
  • Welke oplossingen zien zorgaanbieders?

Bureau HHM heeft voor verschillende gemeenten dergelijk onderzoek uitgevoerd. Zie hierover ook de publicatie ‘Zicht op uitstroom’, waarin wij samen met Platform 31 een aanpak publiceerden.

Renske Gercama, (centrum)gemeente Leiden: “Het gaat bij Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang om een relatief maar zeer diverse groep kwetsbare mensen. Inzicht in deze diversiteit is cruciaal om in de toekomst vraag en aanbod optimaal aan te laten sluiten.”

Benieuwd wat een dergelijk onderzoek uw regio kan opleveren? Of benieuwd naar meer informatie over de inventarisatie in Holland-Rijnland? Lennart Homan en Sylvia Schutte vertellen u er graag meer over.

Rapportage

Meer weten over dit project

Neem gerust contact op met onze adviseurs

Kennismaken?

We komen graag met jou en jouw organisatie in gesprek hoe we samen de zorg voor kwetsbare mensen beter kunnen maken.