Skip to main content

Onderzoek wachtlijsten en gebruik van casemanagement dementie

woensdag 25 apr, 2018

Onderzoek wachtlijsten en gebruik van casemanagement dementie

woensdag 25 apr, 2018

In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) doet bureau HHM onderzoek naar wachtlijsten, wachttijden en het gebruik van casemanagement dementie. Het onderzoek wordt in samenwerking met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) uitgevoerd, zodat de resultaten zo goed mogelijk aansluiten bij de nadere regel die op 1 december 2018 in werking treedt.

In het najaar van 2018 zijn aanbieders verplicht om maandelijks eenduidige wachtlijstcijfers op te leveren. De Nza bereidt hiervoor op dit moment een nadere regel voor. Volgens deze regel staat iemand op de wachtlijst wanneer hij of zij langer dan zes weken moet wachten op toegang tot casemanagement. Het gaat hier om casemanagement in de breedste zin van het woord, dus zowel specialistisch als generalistisch casemanagement.

Vooruitlopend op deze regel wil het ministerie van VWS de Tweede Kamer na het zomerreces informeren over de huidige omvang van de wachtlijsten en het gebruik van casemanagement dementie. Bureau HHM onderzoekt daarom de komende maanden hoeveel mensen gebruikmaken van casemanagement dementie ten opzichte van het aantal (thuiswonende) mensen met dementie in Nederland, hoeveel mensen momenteel langer dan zes weken wachten op casemanagement dementie en wat de oorzaken van de wachtlijsten zijn. Deze resultaten kunnen worden beschouwd als een 0-meting. Ook onderzoeken we wat de redenen zijn voor mensen – die thuis wonen met dementie – om geen casemanagement te gebruiken.

Projectleider Patrick Jansen: ‘Je kunt hierbij denken aan redenen zoals dat mensen niet gewezen zijn op het bestaan van casemanagement. Of dat ze geen behoefte hebben aan casemanagement omdat de wijkverpleging of andere vormen van zorg voldoende ondersteuning bieden.’
 
Meer weten? Neem contact op met Patrick Jansen of Lennart Homan.

Meer weten over dit project

Neem gerust contact op met onze adviseurs

Kennismaken?

We komen graag met jou en jouw organisatie in gesprek hoe we samen de zorg voor kwetsbare mensen beter kunnen maken.