Skip to main content

Prinsjesdag 2018

donderdag 20 sep, 2018

Prinsjesdag 2018

donderdag 20 sep, 2018

Komend jaar is er 71 miljard euro beschikbaar voor de zorg. Dat werd bekend tijdens de presentatie van miljoenennota en rijksbegroting. Bureau HHM zet de highlights voor u op een rij.

Ouderenzorg
De extra middelen voor de ouderenzorg gaan onder andere naar investeringen in het kwaliteitskader verpleeghuiszorg. Zodat ouderen kunnen vertrouwen op voldoende tijd, aandacht en goede zorg, thuis of in het verpleeghuis. De regering neemt daarnaast initiatieven om eenzaamheid onder ouderen tegen te gaan. Zoals in de Troonrede gezegd: ‘We mogen niet berusten in het feit dat meer dan de helft van de 75+ers zegt zich eenzaam te voelen.’ 

Kwetsbare groepen
Het kabinet wil kwetsbare groepen meer vaste grond onder de voeten geven: ‘we mogen ook niet accepteren dat mensen met problematische schulden, personen met verward gedrag en een groeiend aantal zwerfjongeren aan de rand van de samenleving komen te staan. ’ Samen met provincies, gemeenten en lokale organisaties wil het Rijk coalities vormen om mensen uit hun isolement te halen en nieuwe kansen te geven.’
 

Zorg betaalbaar houden
Dat de zorgkosten stijgen is niet te voorkomen. Het ministerie van VWS wil deze stijging afremmen. Daarom zijn er nieuwe afspraken (vanaf 2019) gemaakt rondom o.a. de medisch-specialistische zorg, de ggz, de wijkverpleegkundigen en huisartsen:
 

 
Bron: Rijksoverheid.nl
 
Stapelen eigen bijdragen
Wie lang zorg en ondersteuning nodig heeft betaalt soms verschillende eigen bijdragen die op kunnen lopen tot wel honderden euro’s per maand. Het Rijk wil de stapeling van eigen bijdragen aanpakken. Om de zorg voor mensen toegankelijk te houden wil het Rijk naast de stapeling van eigen bijdrage tegengaan ook het verplichte maximale eigen risico niet verhogen, de vermogensinkomensbijtelling in de eigen bijdrage Wlz halveren en een abonnementstarief invoeren voor Wmo-voorzieningen

Meer weten over dit project

Neem gerust contact op met onze adviseurs

Kennismaken?

We komen graag met jou en jouw organisatie in gesprek hoe we samen de zorg voor kwetsbare mensen beter kunnen maken.