Skip to main content

Rapportage afwegingskader kinderen Wlz naar de kamer

dinsdag 16 mei, 2017

Rapportage afwegingskader kinderen Wlz naar de kamer

dinsdag 16 mei, 2017

Het onderzoeksrapport naar een afwegingskader kinderen Wlz is gisteren door staatssecretaris Van Rijn aangeboden aan de Tweede Kamer. Het rapport is naar de Tweede Kamer verstuurd als onderdeel van de Voortgangsrapportage Wlz. Morgen staat de rapportage op de agenda tijdens het Algemeen Overleg Gehandicaptenbeleid.
 
Met het onderzoek maakt bureau HHM de knelpunten inzichtelijk met betrekking tot de toegang van zorg voor kinderen met een ernstige meervoudige beperking (emb) en kinderen met een verstandelijke beperking in combinatie met psychiatrische en/of ernstige gedragsproblemen.

Bureau HHM deed dit onderzoek in opdracht van het ministerie van VWS nadat de Tweede Kamer op 22 maart 2016 een motie aannam waarin de indieners constateren dat het ontbreken van een apart Wlz-afwegingskader voor kinderen in de praktijk leidt tot problemen in de toegang tot zorg.
 
Projectleider Patrick Jansen: “Eén van de belangrijkste oplossingen die we zien: stel de zorgvraag centraal en niet de financiering. Om dit te bewerkstelligen is een goede afstemming nodig tussen de verschillende toegangsmedewerkers van de verschillende wetten.”

Meer weten over dit project

Neem gerust contact op met onze adviseurs

Kennismaken?

We komen graag met jou en jouw organisatie in gesprek hoe we samen de zorg voor kwetsbare mensen beter kunnen maken.