Skip to main content

Uitstroom Beschermd Wonen: een stappenplan

woensdag 12 jul, 2017

Uitstroom Beschermd Wonen: een stappenplan

woensdag 12 jul, 2017
Gemeenten geven op dit moment invulling aan hun opdracht voor Beschermd Wonen. Daarbij blijkt het vaak lastig grip te krijgen op de mogelijke uitstroom. Om die reden schreven HHM-adviseurs Nico Dam en Sylvia Schutte in opdracht van en in samenwerking met, Susan van Klaveren en Netty van Triest van Platform 31 een stappenplan.
 
Nico Dam: “Beschermd Wonen is een interessant en inhoudelijk lastig thema: het gaat slechts om een kleine doelgroep; tegelijkertijd komen alle uitdagingen van de transformatie van het sociaal domein hier samen”. HHM ondersteunde verschillende regio’s bij dit onderwerp. Op basis van onze ervaringen maakten we een stappenplan als onderdeel van de publicatie ‘Zicht op uitstroom’.
 
 De volgende onderwerpen komen hierin aan bod:

  • Belang van uitstroomcijfers
  • Beschikbaarheid van informatie
  • Definiëren van Beschermd Wonen en zelfstandig wonen
  • Proces: betrokken partijen, aanpak en te maken keuzes
  • Inventarisatie: in kaart brengen van de cijfers

Meer weten over dit project

Neem gerust contact op met onze adviseurs

Kennismaken?

We komen graag met jou en jouw organisatie in gesprek hoe we samen de zorg voor kwetsbare mensen beter kunnen maken.