Skip to main content

Zorgaanbieders en Menzis werken in Groningen samen aan duurzame ouderenzorg

woensdag 19 apr, 2017

Zorgaanbieders en Menzis werken in Groningen samen aan duurzame ouderenzorg

woensdag 19 apr, 2017

Zorgaanbieders en Menzis Zorgkantoor werken in Groningen samen om ook in de toekomst goede ouderenzorg te kunnen leveren. Volgens de betrokken partijen staat de zorg in de regio onder druk. Zorgvisie publiceerde deze maand een artikel over de samenwerking. Bureau HHM begeleidt dit proces.

Vorig jaar ondersteunde bureau HHM deze zorgaanbieders en Menzis bij het inzichtelijk maken van gebiedsgerelateerde ontwikkelingen in de provincie Groningen. Daarbij ging het onder andere om ontwikkelingen rondom ontvolking, arbeidsmarktproblematiek en volkshuisvesting. Dit leidde tot een duidelijk beeld van de toekomstige ontwikkelingen in de provincie waar het zorgkantoor en Wlz-aanbieders op moeten anticiperen. Wij vertaalden dit vervolgens naar toekomstscenario’s voor de inrichting van de Wlz-zorg in drie Groningse subregio’s. Scenario’s die we nu verder uitwerken.

Samenwerking
Lennart Homan: “De samenwerking tussen Menzis en de aanbieders en het feit dat aanbieders bereid zijn om over de eigen schaduw te stappen om ook in de toekomst de kwaliteit van zorg te waarborgen in deze regio, is mooi om te zien. Het zorgkantoor ziet dat zij een belangrijke rol heeft om de aanbieders bij elkaar te brengen. Met elkaar kijken we nu onder andere naar hoe het zorgkantoor de inkoopkaders voor de Wlz zo kan vormgeven dat deze aansluit bij de doelstellingen uit de toekomstscenario’s. Want om tot een constructieve verandering te komen moet ook het inkoopkader de toekomstvisie ondersteunen.”

Intentieverklaring
De zorgaanbieders en Menzis Zorgkantoor tekenden samen met het ministerie van VWS, het ministerie van Sociale Zaken en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een intentieverklaring waarmee zij aangeven zich samen verantwoordelijk te voelen voor goede ouderzorg in de regio. Patrick Jansen: “Dat betekent ook dat als we tegen wet- en regelgeving aanlopen die dit mogelijk in de weg staat of als we ruimte nodig hebben om te experimenteren met andere organisatie- en financieringsvormen we een stevige basis hebben om hierover in gesprek te gaan”.

Meer weten over de toekomst van de ouderenzorg in Groningen?
Patrick Jansen begeleidt dit proces vanuit bureau HHM. Adviseur Lennart Homan is nauw betrokken bij de Groningse samenwerking en vertelt hier graag meer over, t. 053 433 05 48.

Lees ook:
Toekomstvisie zorg aardbevingsregio Groningen – HHM.nl
Groningen werkt samen voor duurzame ouderenzorg – Zorgvisie.nl

Meer weten over dit project

Neem gerust contact op met onze adviseurs

Kennismaken?

We komen graag met jou en jouw organisatie in gesprek hoe we samen de zorg voor kwetsbare mensen beter kunnen maken.