Skip to main content

Expertise Bureau HHM

Kwalitatief onderzoek

Kwalitatief onderzoek


Feiten sturen, maar vergeet het verhaal erachter niet. Met kwalitatief onderzoek brengen wij dit verhaal in kaart zodat overheden, aanbieders en samenwerkingsverbanden de juiste afwegingen kunnen maken bij het verbeteren van de dienstverlening aan inwoners en cliënten.

Kwantitatief en kwalitatief onderzoek combineren we regelmatig zodat een compleet plaatje ontstaat. Als je de cijfers én kwalitatieve aspecten in beeld brengt helpt dat bij het maken van keuzes en uitstippelen van een toekomststrategie.

Dit doen wij niet alleen voor gemeenten en zorgorganisatie wij voeren ook regelmatig kwantitatieve en kwalitatieve  onderzoeken uit voor landelijke partijen zoals het Ministerie van VWS, de Nederlandse Zorgautoriteit, Zorginstituut Nederland en brancheverenigingen.

  • Verbeterde dienstverlening
    Verbeterde dienstverlening
  • Zicht op het verhaal achter de cijfers
    Zicht op het verhaal achter de cijfers
  • Gefundeerde keuzes
    Gefundeerde keuzes

Ontmoet onze experts