Skip to main content

Albertus Laan

Bedrijfskundige

  • 06 – 536 24 342
  • a.laan@hhm.nl

Albertus is door zijn sterke analytische vermogen in staat complexe vraagstukken terug te brengen tot de essentie, zonder details uit het oog te verliezen. Hij is expert op het gebied van jeugdzorg en Wmo. Daarbij richt hij zich op vernieuwing van de gemeentelijke regierol bij de ondersteuning van kwetsbare burgers. Hij begeleidt (regio’s van samenwerkende) gemeenten bij visie- en beleidsontwikkeling, het inrichten van de toegang en het contracteren van aanbieders. Hij houdt zich graag bezig met (ontwerp)vraagstukken op het gebied van monitoring, ofwel met de vraag hoe gemeenten kunnen beschikken over adequate beleids- en stuurinformatie. Als partner is Albertus binnen HHM expert op het gebied van jeugd.

“Van complex probleem naar eenvoudige oplossing”

“Van complex probleem naar eenvoudige oplossing”

Werkvelden