Visie op zorg en ondersteuning

Start HHM Talent
15 maart 2018

Bureau HHM wil talentvolle starters opleiden tot volwaardige professionals in de (langdurige) zorg, zodat zij uiteindelijk bij kunnen dragen aan betere zorg voor kwetsbare mensen in Nederland. Zorgaanbieders en gemeenten zoeken naar beleidsmedewerkers of (intern) adviseurs die het zorglandschap overzien en snappen hoe het sociaal domein en de combinatie met de langdurige zorg er uit zien. Wij constateren een gat in de huidige opleidingen voor jonge mensen op het gebied van samenwerking en verandering binnen en tussen organisaties. Dat is een thema waarin HHM juist sterk is. Bovendien wil HHM kennis vermenigvuldigen door het te delen. > > >

Inventarisatie pgb Beschermd Wonen
9 maart 2018

Ter voorbereiding van het beleid op gebied van pgb beschermd wonen, was de centrumgemeente Utrecht geïnteresseerd in het beleid van andere centrumgemeenten op dit thema. Dit vormde onderdeel van een breder onderzoek naar het gebruik van pgb.

Transformatie: van #Hoe_Dan naar #Doe_Dan
20 februari 2018

“We hebben zicht op de opgaven, het sociaal domein kennen we nu veel beter dan in 2015, het is zaak om nu een nieuwe praktijk te realiseren: Zo gewoon als mogelijk”! Dat is de ambitie van de deelnemers aan de werkconferentie #Hoe_Dan.

Eigen regie ouderen door persoonsvolgende zorg
23 januari 2018

De keuze van de cliënt vereenvoudigen en de zorg beter aansluiten op de wensen en behoeften, dat is het doel van het experiment Persoonsvolgende Zorg voor ouderen in Zuid-Limburg. Zorg+Welzijn berichtte deze maand uitgebreid over dit experiment waarvan bureau HHM de resultaten meet.