Team

dr. Patrick Jansen gezondheidswetenschapper

Met zorg analyseren en innoveren

Patrick combineert inhoudelijke expertise van de zorg met wetenschappelijke inzichten in pragmatische onderzoeken, adviezen en oplossingen. Hij houdt zich in het bijzonder bezig met (evaluatie) onderzoek, cliëntclassificatie, tijdbesteding en kosten in de verschillende Wlz-sectoren en ontwikkel- en advieswerkzaamheden vanwege de veranderingen in het sociale domein. Patrick heeft in diverse trajecten laten zien tot concrete resultaten te kunnen komen, ook als er een grote diversiteit is in belangen van partijen. Patrick is oplossingsgericht en probeert in een goede sfeer met de betrokken partijen de doelen van de opdracht te behalen. Als partner is Patrick binnen HHM expert op het gebied van de Wlz.

Expertisegebieden: Wlz, gehandicaptenzorg, cure thuis en ouderenzorg.


Recente projecten

Evaluatie maatregelen complexe zorg
lopend project
Vanuit het programma Volwaardig leven zijn verschillende maatregelen in gang gezet om de complexe gehandicaptenzorg te verbeteren. Twee...

Hulpmiddelenzorg Wlz
lopend project
In het kader van de vereenvoudiging van de hulpmiddelenzorg aan Wlz-cliënten bestaat de voorkeur om de hulpmiddelenzorg voor cliënten in een...

Regiobeeld Gelderland: mensen met NAH
lopend project
Een gedeeld beeld van de opgave is een belangrijk vertrekpunt om nieuw zorgaanbod te ontwikkelen of bestaand aanbod uit te bouwen en daarmee nog...