Team

dr. Patrick Jansen gezondheidswetenschapper

Met zorg analyseren en innoveren

Patrick combineert inhoudelijke expertise van de zorg met wetenschappelijke inzichten in pragmatische onderzoeken, adviezen en oplossingen. Hij houdt zich in het bijzonder bezig met (evaluatie) onderzoek, cliëntclassificatie, tijdbesteding en kosten in de verschillende Wlz-sectoren en ontwikkel- en advieswerkzaamheden vanwege de veranderingen in het sociale domein. Patrick heeft in diverse trajecten laten zien tot concrete resultaten te kunnen komen, ook als er een grote diversiteit is in belangen van partijen. Patrick is oplossingsgericht en probeert in een goede sfeer met de betrokken partijen de doelen van de opdracht te behalen. Als partner is Patrick binnen HHM expert op het gebied van de Wlz.

Expertisegebieden: Wlz, gehandicaptenzorg, cure thuis en ouderenzorg.


Recente projecten

Meting gebruik casemanagement dementie
lopend project
In opdracht van het ministerie van VWS verrichten we een landelijke meting om het gebruik van casemanagement dementie in beeld te brengen. ...

Actualisatie zorgprofiel lg7
lopend project
In navolging van de actualisatie van zorgprofielen VG7 en VG8 en naar aanleiding van de werkagenda passende zorg, wil de VGN graag een...